วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์

วันที่ 8-9 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมกับหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อำเภอห้วยราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราชไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น