วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นำโดย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านมะขาม ในกิดกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช เป็นประธานในพิธี มีนายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้มาร่วมงาน เยี่ยมเยียน และมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของหมู่บ้าน