งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

รายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
1. บ้านตาเสา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา ปีดำเนินการ 2548
2. บ้านดวน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยราช ปีดำเนินการ 2549
3. บ้านเมืองต่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยราชา ปีดำเนินการ 2550
4. บ้านเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยราชา ปีดำเนินการ 2551
5. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลตาเสา ปีดำเนินการ 2552
6. บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก ปีดำเนินการ 2554
7. บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยราช ปีดำเนินการ 2555
8. บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา ปีดำเนินการ 2556
9. บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง ปีดำเนินการ 2556
10. บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองโพธิ์ ปีดำเนินการ 2557
11. บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน ปีดำเนินการ 2558

ต้นกล้ากองทุนแม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ
บ้านโชคดี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตะโก

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอห้วยราช ได้แก่
1. บ้านโคกเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเหล็ก
2. บ้านเมืองต่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยราชา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น