วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการจิตวิญญานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้

วันที่ 12 มกราคม 2559 อำเภอห้วยราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินโครงการจิตวิญญานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ เป็นจุดต้นแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักในปัญหาเรื่องน้ำ และการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยชาวบ้านมะขาม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเสา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมดำเนินการด้วย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

10 มกราคม 2559 ต้อนรับคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.) จังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน ขอขอบคุณพี่น้องบ้านสนวนนอก ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี น่ารักสุด ๆ


วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์

วันที่ 8-9 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมกับหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อำเภอห้วยราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมนครชัยบุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช