หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อำเภอห้วยราช

ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม
เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]


อำเภอห้วยราช เป็นอำเภอเมืองปิด
อำเภอห้วยราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


อำเภอห้วยราชแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ห้วยราช    จำนวน 10 หมู่บ้าน
2. สามแวง    จำนวน 9 หมู่บ้าน
3. ตาเสา      จำนวน 10 หมู่บ้าน
4. บ้านตะโก  จำนวน 9 หมู่บ้าน
5. สนวน      จำนวน 12 หมู่บ้าน
6. โคกเหล็ก   จำนวน 11 หมู่บ้าน
7. เมืองโพธิ์   จำนวน 9 หมู่บ้าน
8. ห้วยราชา   จำนวน 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอห้วยราชประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
  • เทศบาลตำบลห้วยราช ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลห้วยราชและตำบลห้วยราชาทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกเหล็กทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสามแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามแวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยราช (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลห้วยราช)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเสาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตะโกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนวนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ทั้งตำบล

หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อำเภอห้วยราช
บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบุรีรัมย์  มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  เป็นพื้นที่ ที่มีป่าทึบเมื่อประมาณ 150 ปี มีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวน  มีนายดำ  เป็นชาวร้อยเอ็ดเข้ามาตั้งรกราก  ปัจจุบัน  บ้านสนวนนอก  หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช  มีภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่าย  มีความสามัคคีปรองดอง  ชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม  ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ผู้นำชุมชน
นายบุญทิพย์ กะรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2
          เส้นทางการเดินทาง
          - "สนวนนอก"  ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบท  ถนนสายห้วยราช - กระสัง  อยู่ห่างจากอำเภอห้วยราช  2  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  12  กิโลเมตร
          -  สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง/รถไฟจากจังหวัดบุรีรัมย์  ได้โดยสะดวก
          แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหม
          "บ้านสนวนนอก"  มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ไหมตั้งแต่เริ่มแรก  ดังนี้
          - การปลุกหม่อน-เก็บใบหม่อน  ชมและเรียนรู้การปลูกหม่อน/ชำต้นหม่อน/เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม
          - การเลี้ยงไหม  สาวไหม  ชมและเรียนรู้การเลี้ยงไหม/ให้อาหารตัวไหม/สาวไหมจากตัวดักแด้
          - การฟอก  ย้อม  มัดหมี่  ชมและเรียนรู้การฟอดกาวไหมออกจากเส้นไหม/การเตรียมเส้นไหมเพือมัดหมี่/การย้อมสีธรรมชาติ/เรียนรู้การมัดหมี่  ฟอกย้อมสีเส้นไหม
          - การทอผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การทอผ้าไหม
          - การแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การแปรรูปผ้าไหม  การเขียนลาย  พิมพ์ลายต่างๆ  บนผืนผ้าไหม
        บ้านพัก  Home  Stay
            "บ้านสนวนนอก"  มีโฮมเสตย์สะอาดน่าอยู่ให้พักไม่น้อยกว่า 15  หลัง  ค่าที่พักรวมอาหารเช้าราคาย่อมเยาว์  หรืออาจพักรีสอร์ททันสมัยในหมู่บ้านและในอำเภอรองรับได้ไม่น้อยกว่า  100  คน
           ผลิตภัณฑ์ชุมชน
          - ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่โบราณได้แก่   ผ้าไหมหางกระรอก (กระนีว)  ผ้าสโร่ง  ผ้าขาวม้า  ผ้าไหมพ้นเรียบ
          - ผ้าคลุมไหล่ยกดอกแก้ว  ดอกพิกุล  เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
          - ผ้าไหมแปรรูป  เช่น  เสื้อ  กระเป๋าอเนกประสงค์  กระเป๋าดินสอ  พวงกุลแจ  ตุ๊กตาผ้า  ฯลฯ
          - อาหารอร่อยประจำถิ่น  ได้แก่  ข้าวหลาม  ดักแด้  คั่วสมุนไพร  กระยาสารท
            - เมนูเด็ด  ได้แก่  แกงกล้วย  บวดบุก  ส้มตำดักแด้  ขนมจีนน้ำยา
          ฤดูกาลท่องเทียว
          - เดือน  5  ของทุกปี  ( เดือนเมษายน )  "เทศกาลวันสงกรานต์"  ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงานประจำปีของงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันและบนเส้นทางหลวงหมายเลข  24  เช่นเดียวกัน
          - เดือน  10  ของทุกปี  ( เดือนกันยายน )  เทศกาล  "บุญโดนตา"  เป็นพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้และเป็นการรวมญาติพี่น้องในตระกูล
ไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งแล้ว
ไปเที่ยวสนามไอโมบายแล้ว
อย่าลืมแวะไป  เที่ยวกิน...กิน...
อยู่กับวิธีชีวิตชุมชนคนเลี้ยงไหม
ที่...."สนวนนอก".....พองเน้อ
        การแสดงทางวัฒนธรรม
        - ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ลานกลางหมู่บ้าน
          - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม  รำอัลเร  รำอีสานใต้  รำตรด  รำกันตรึม  ฯลฯ  พร้อมจิบชาใบหม่อน  รับประทานอาหารพื้นบ้านเมนูเด็ดไว้บริการ
          แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่เชื่อมโยง
        - สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่  5  หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยราช  ( 2 กม. จากหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก )  แวะชิมผัดไทยดั้งเดิมสูตรห้วยราช  หมูเส้นโอทอป  หมูกรอบเจ๊กุน 
          - นมัสการพระพุทธมณฑลวัดบ้านตาเสา  แวะซื้อแค็ปหมูสูตรเด็ดห้วยราช  เยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านศรีเจริญ  ( 24 กม. จากหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก )
          - ชมความอลังการของปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ดับสนิทแล้วมีอายุหลายพันปี  สักการะพระสุภัทรบพิตรหลวงพ่อองค์ใหญ่บนยอดภูฯ  และชมพลโยนีปีศาจซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ( ภาษาเขมรเรียกว่าต้นขนุยขมอจ์ย )  ที่ภูเขาไฟกระโดง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  (41 กม.)
          - เยี่ยมชม  "สนามกีฬา I-MobileW  สนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานและสวยงามที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  ชมการแข่งขันฟุตบอลที่มีทีมเชียร์บุรีรัมย์ที่เข็มแข็ง  มีพลัง  สนุกตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแข่งขัน  90  นาที  ที่อำเภอเมือง  ( 154 กม. )
จังหวัดบุรีรัมย์
ดินแดนแห่งผ้าไหมพื้นเมือง
        จังหวัดบุรีรัมย์  ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอม  เป็นถิ่นที่อาศัยของผู้คนจำนวน  4  เผ่า  ประกอบด้วยชนเผ่าลาว  (เมืองพุทไธสง)  ชนเผ่าเขมรและกูย  (เมืองประโคนชัยและเมืองแปะ)  ชนเผ่าไทยโคราชซึ่งชาวบ้านมักเรียกตัวเองว่า  "ไทยนางรอง"  (เมืองนางรอง)  ล้วนมีวิธีเรียบง่าย  รักสงบ  มีความสามัคคีระหว่างชาติพันธ์  ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น  4  เผ่า  มีความเชื่อว่าผ้าไหม  เป็นของมีค่าที่เป็นมงคลแก่ชีวิตแทนค่าความรัก  ของผู้ที่มอบให้ได้อย่างดี  เพราะการผลิตผ้าไหมต้องใช้เวลานานต้องมีจิตใจรักและอดทนจึงจะทำไดสำเร็จเมื่อทำได้สำเร็จ  ก็จะมีความภาคภูมิใจและชื่อชมกับผ้าไหมของต้นเองเป็นอย่างมาก  จึงนิยมการ  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ทอผ้าไหมไว้ใช้ในครัวเรือน  เป็นของฟากของไหว้มาแต่โบราณ  ทำไห้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่การปลูกหม่อน  เลี้ยงไหมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ  และได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังมาตั้งแต่สมัยรัชกาล  5  ชาวบุรีรัมย์จึงมีผ้าไหมไว้ประจำทุกบ้านโดยเฉพาะ"ผู้หญิงชาวบุรีรัมย์"ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยสวมใส่ไหมบุรีรัมย์  โดยผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่  "ผ้าซิ่นตีนแดง" และ "ผ้าลายหางกระรอกคู่
        โดยสารรถยนต์ส่วนตัว
เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-แปดริ้ว-ปราจีนบุรี-บุรีรัมย์ ผ่าน อ.โนนดินแดง-ปะคำ-นางรอง-บุรีรัมย์-"สนวนนอก"
ส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-สระบุรี-ปักธงชัย-โชคชัย-นางรอง-บุรีรัมย์-ห้วยราช-"สนวนนอก"
        โดยสารรถยนต์ประจำทาง
 มีรถโดยสารวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์เป็นประจำทุกวัน ทั้ง  ปอ.1  ปอ.2  อัตราค่าโดยสารประมาณ  300-400 บาท  เดิน  5  ชั่งโมง  ถึง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และเดินทางต่ออีกประมาณ  20  นาที  "สนวนนอก"
          โปรแกรมการท่องเที่ยว"สนวนนอก" 
          - วันเดียวเที่ยว  "สนวนนอก"  ที่ท่องเที่ยวดังนี้
          ชมการแสดงทางวัฒนธรรม  เยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตผลิตไหม  1  หมู่บ้าน  สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่  5  รับประทานอาหารพื้นบ้านและเมนูเด็ด
          - เกิน  1  วันเที่ยว  "สนวนนอก"  ท่องเที่ยว
          ชมการแสดงทางวัฒนธรรม  เยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตผลิตไหม  1  หมู่บ้าน  สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่  5  รับประทานอาหารพื้นบ้านและเมนูเด็ด  นมัสการพระพุทธมณฑลวัดบ้านตาเสา  ชม  OTOP  ม่วนซื่อพาแลง  พักโฮมสเตย์  ทำบุญตักบาตรเช้าวันสนวนนอก  เรียนรู้การทำชาใบหม่อน  การเลี้ยงจิ้งหรีด/การเพาะเห็ด
          นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมหมู่บ้านนอกเหนือจากนี้ได้อีกตามห้วงเวลา  ดังนี้
          ลงแขกดำนา (มิถุนายน-กรกฎาคม) ลงแขกเกี่ยวข้าว (ธันวาคม-มกรคม)  ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ (เมษายน)  ทำบุญโดนตา (กันยายน)  ลอยกระทง (พฤศจิกายน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น