โครงสร้างบุคลากร


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มีบุคลากร ดังนี้

นางกอบเกื้อ เหล่าทวี
พัฒนาการอำเภอห้วยราช
081-8213829

นางวรภาดา วงษ์วรรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลโคกเหล็ก ตำบลสนวน
087-2589148
งานที่รับผิดชอบ

นายณัฐชัย สุดตาชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลตาเสา ตำบลเมืองโพธิ์
085-0252866
งานที่รับผิดชอบ

นางนรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลสามแวง ตำบลห้วยราช
086-5744062
งานที่รับผิดชอบ

นายอดุลย์ ศรีอุดม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบประสานงาน
ตำบลบ้านตะโก ตำบลห้วยราชา
087-8618622
งานที่รับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น