วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สพอ.ห้วยราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยนางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อทนทวนงานที่ทำมาและวางแผนการดำเนินงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559