วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม "นครชัยบุรินทร์" เปิดประตู่สู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบุรีรัมย์ (บ้านสนวนนอก)

"จังหวัดบุรีรัมย์" วันนี้ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม "นครชัยบุรินทร์" เปิดประตู่สู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบุรีรัมย์ (บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) โดยมีนายเสรี สีหไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช กล่าวต้อนรับคณะประธานและแขกผู้มาร่วมงาน และมีนายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ตรวจเยียมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558

วันนี้ 15 กันยายน 2558 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ณ บ้านมะขาม ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ผู้ใหญ่บ้านมะขาม ผู้นำชุมชน และชาวบ้านมะขามให้การต้อนรับ


วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2558

วันที่ 9 กันยายน 2558 อำเภอห้วยราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช โดยมี นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช เป็นประธานในที่ประชุม