วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับ!

ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่หน้าเว็บบล็อกของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยความยินดียิ่ง เราจะใช้เว็บบล็อกนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ของสำนักงานของเรา หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ อยากบอกกล่าวหรือแลกเปลี่ยนกัน เชิญแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะจ๊ะ