วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การทอดจุลกฐิน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการต่างๆ และพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวบ้านตำบลโดกเหล็ก ชาวบ้านอำเภอห้วยราช และชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมใจบวงสรวงปลุกเสก ปัจจัยอุปกรณ์ การทอดผ้าจุลกฐิน เพื่อนำไปทอเป็นผ้า และนำไปเย็บเป็นผืนต่อไป โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีจุลกฐินจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้คณะพัฒนาการอำเภอ ได้นำกลุ่มทอผ้าไหมจากอำเภอต่างๆมาร่วมทอผ้าจุลกฐินเพื่อทำพิธีทอดถวายในวันรุ่งขึ้น

 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงแขกเกี่ยวข้าว "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สืบสานเรื่องราวชาวนาไทย

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. อำเภอห้วยราช พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรแลสหกรณ์ ส่วยราชการต่างๆ ในอำเภอ และชาวบ้านกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ได้จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สืบสานเรื่องราวชาวนาไทย โดยมีนายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ แปลงทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลห้วยราช
 
 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของอำเภอห้วยราช กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคก หมู่ 4 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทำพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้าน นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เปิดป้ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 


วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่กองทุนพึ่งพาตนเองต้นแบบระดับตำบล

วันนี้ 3 พ.ย. 58 เวลา 09.30 น. อำเภอห้วยราช พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยนางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทุกคน มอบใบประกาศแก่กองทุนพึ่งพาตนเองดีเด่นระดับตำบล ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัย์ ธรรมนูญหมู่บ้าน สันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และคัดเลือกกองทุนพึ่งพาตนเองดีเด่นของตำบลที่ตนรับผิดชอบเป็นต้นแบบ เพื่อรับใบประกาศเป็นเกียรติแก่กองทุนนั้นๆ
 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

OTOP ห้วยราช ก้าวไกล ร่วมจำหน่ายในงานบุญกฐินกองทัพบก วัดบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประสาน เยี่ยมเยี่ยนเชิญชวนกลุ่ม OTOP ห้วยราช ร่วมจำหน่ายในงานบุญกฐินกองทัพบก วัดบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์