วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำไตรมาสที่ 4/2558

"สพอ.ห้วยราช" วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำไตรมาสที่ 4/2558 ขับเคลื่อนกิจ่กรรมวางแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ทางสื่อวิทยุ (สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz)

::บุรีรัมย์:: วันนี้(19ต.ค.58) เวลา 09.30 น. @ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ (สวท.101.75 MHz) นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายรณภพ เกลียวทอง นว.พช.ชำนาญการ สพจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายณัฐชัย สุดตาชาติ นว.พช.ชำนาญการ นายอดุลย์ ศรีอุดม นว.พช.ปฏิบัติการ สพอ.ห้วยราช และนายประเสริฐ กรำกระโทก ผู้นำ อช. ตำบลห้วยราชา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านรายการ "สวัสดีบุรีรัมย์กับพัฒนาชุมชน" ทาง สวท. 101.75 MHz

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ่ง สตรีท จังหวัดบุรีรัมย์

บรรยากาศ ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ่ง สตรีท ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2558 เป็นเวรรับผิดชอบของอำเภอโซนเกษตรอินทรีย์ (อำเภอห้วยราช กระสัง และอำเภอพลับพลาชัย)