วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ทางสื่อวิทยุ (สวท.บุรีรัมย์ 101.75 MHz)

::บุรีรัมย์:: วันนี้(19ต.ค.58) เวลา 09.30 น. @ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ (สวท.101.75 MHz) นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายรณภพ เกลียวทอง นว.พช.ชำนาญการ สพจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายณัฐชัย สุดตาชาติ นว.พช.ชำนาญการ นายอดุลย์ ศรีอุดม นว.พช.ปฏิบัติการ สพอ.ห้วยราช และนายประเสริฐ กรำกระโทก ผู้นำ อช. ตำบลห้วยราชา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านรายการ "สวัสดีบุรีรัมย์กับพัฒนาชุมชน" ทาง สวท. 101.75 MHz

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น