วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดคลินิกแก้จน ปี 2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559 อำเภอห้วยราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมจัดคลินิกแก้จนเพื่อให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือก โดยมีกิจกรรมสาธิต 2 กิจกรรม คือ การทำน้ำพริก และการตอนกิ่งมะนาวและการปลูกมะนาว เป้าหมายครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2558 จำนวน 34 ครัวเรือน