วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงแขกเกี่ยวข้าว "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สืบสานเรื่องราวชาวนาไทย

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. อำเภอห้วยราช พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรแลสหกรณ์ ส่วยราชการต่างๆ ในอำเภอ และชาวบ้านกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ได้จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สืบสานเรื่องราวชาวนาไทย โดยมีนายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ แปลงทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลห้วยราช
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น