วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการจิตวิญญานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้

วันที่ 12 มกราคม 2559 อำเภอห้วยราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินโครงการจิตวิญญานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ เป็นจุดต้นแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักในปัญหาเรื่องน้ำ และการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยชาวบ้านมะขาม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเสา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมดำเนินการด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น