วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม "นครชัยบุรินทร์" เปิดประตู่สู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบุรีรัมย์ (บ้านสนวนนอก)

"จังหวัดบุรีรัมย์" วันนี้ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม "นครชัยบุรินทร์" เปิดประตู่สู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบุรีรัมย์ (บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) โดยมีนายเสรี สีหไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุธี คำมาเมือง นายอำเภอห้วยราช กล่าวต้อนรับคณะประธานและแขกผู้มาร่วมงาน และมีนายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น